Svet-Stranek.cz
POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ
REIKI ENERGIE

Moudra:POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ

Moudra

Skutečnou odměnou pro člověka není to, co svou prací získá, nýbrž to, čím se díky ní stane. (Ruskin)

 

Bohatství nespočívá ve vlastnění pokladů, nýbrž v tom, jak je člověk umí použít (Napoleon I.)

 

Neuvědomělý přístup ke tvým potřebám z tebe udělá otroka peněz!

 (Walter Lubeck)

 

MOUDRA 1. DÍL

Vždycky prožíváme a vnímáme to, co odpovídá naší úrovni vibrací.

 

Nepodaří se ti pozvednout se ze tvé současné vibrační úrovně, dokud nemiluješ svůj současný stav.

 

Nezávisle na tom, v jakém duchovním stavu se nacházíš, máš vždycky stejnou volbu: rozvinout své uvědomění (více lásky) nebo ho omezit (více zla, nenávisti, strachu, vzteku atd.)  musíš vyjít odtud, kde se nacházíš.

 

Všechno, co se děje na zemi, lze prožívat na tisíci vibračních úrovních, od té nejradostnější až po tu nejzádumčivější.

 

Máš v sobě uloženy všechny možné zkušenosti. Můžeš se jim kdykoliv otevřít, okamžitě a hned, když jsi prostě tady! Ale to nespěchá.

 

Po každém výbuchu nadšeného vnímání skutečnosti zase narazíme na nový a jiný druh odmítání ve svém nitru, na něco dalšího, co se musíme učit milovat. Ale čím výš se vyvíjíš, tím je to jednodušší.

 

Jsi svobodná bytost, rozhodující sama o sobě. Žádná jiná bytost ani skupina nemůže ovlivnit tvou vibrační úroveň. 

 Z knihy Osvícení je to jedno, jak ho dosáhneš od Thaddeus Golas

 

MOUDRA 2. DÍL

Pocit, že jsi nucen a manipulován proti své vůli, může vzniknout jen tehdy, když se uzavřeš a tvé uvědomění se scvrkne.

 

Proces osvícení rozšiřuje naše pochopení jiných bytostí, až všechno prožíváme jako aktivní výměnu.

 

Když víme, že hloupost vždycky vězí v nás, jsme schopni dát přednost pochopení.

 

Co nepřeješ druhým, zůstane i pro tebe nedosažitelné.

 

Když řekneš, že by neměl dostat pomoc někdo, kdo si to nezaslouží, tak to tuto osobu, kterou máš na mysli, nebude nijak rušit,

ale pak to bude platit pro tebe.

Život je báječný paradox: čím víc otevřeš své vědomí, tím méně nepříjemných událostí se bude vnucovat tvému uvědomění.

 

Miluji se za to, že to nenávidím. Miluji to takové, jaké to je.

 

Svou vibrační úroveň můžeš zvýšit tak, když budeš pociťovat víc lásky. Začni milovat i své negativní pocity, svou vlastní nudu, trudomyslnost i své zoufalství.

 

Co nemá místo ve tvém myšlení, to se vymanilo i tvé kontrole.

 

Tvůj odpor proti negativním myšlenkám, vědomí či nevědomí, je příčinou toho, že se projevují ve tvém životě. Když se zdráháš uznat existenci aut, tak tě přejedou, ale ne proto, že jsi hříšník či neurotik, nýbrž jen proto, že si nedáváš pozor na auta. Nevidíš je přijíždět.

 

Všechno, co ti nahání strach, tě chce nějak upozornit na osvícení.

 

Když s tebou někdo není zajedno, není to žádná osobní urážka. Je to pouze míra jeho bolesti.

 

Právě ti lidé, které považujeme za vulgární, neosvícené, hloupé a bláznivé-představují naši vstupenku do ráje, když se je naučíme milovat, jakož i pocity, které k nim chováme.

 

Čím víc nenávidíš zlo, tím víc nenávidění hodného zla bude existovat. Když se ti něco nelíbí, ptej se sám sebe: co pohledávám na úrovni vědomí, na které je něco takového skutečností?

 

Ať děláš cokoliv, miluj se za to, že to děláš. Neexistuje nic jiného, co bys měl udělat jako první, chceš-li dosáhnout osvícení.

 

Tento okamžik je jediný čas, který existuje.

 

Je lepší rozsvítit sebemenší světýlko než bědovat nad všeobecnou temnotou.

 

Často je to, co se považuje za dobré ve smyslu morálky a konvencí, škodlivé životním zákonům a tím pádem i vlastní živosti.

 Z knihy Osvícení je to jedno, jak ho dosáhneš od Thaddeus Golas 

 

MOUDRA 3. DÍL

Pro člověka, který zná moc svých slov a nechá se vést svou intuicí, neexistuje nic nedosažitelného. Ví, že lze uspokojit každou potřebu a že jeho mluvené slovo přispívá k uskutečnění tohoto uspokojování. Vyslov svou potřebu a pak nepodnikej nic, dokud se ti nedostane nějakého vnuknutí. Odpověď se dostaví prostřednictvím intuice, tzn. Vnuknutí, jako nějaká náhodná poznámka, slovo v nějaké knize nebo něco podobného.

 

Člověk se musí připravit na to, co si vyprosil, i když zatím není v dohlednu ani sebemenší znamení, že to přijde.

 

Universum nepotřebuje žádný čas a nikdy není příliš pozdě.

 

Člověk má moc odpouštět chyby a anulovat je.

 

Když je člověk ochotný dělat něco, čeho se bojí, pak to dělat nemusí. Toto je málo pochopený zákon neodporování.

 

Co člověk říká o druhých, oni říkají o něm. A to, co přeje někomu jinému, přeje sám sobě.

 

Realitou vlastně není hmota, nýbrž vibrace (energie). Dokazují to výzkumy fyziků, především atomových.

 

Kus ledu, který se horkem rozpustí a přemění v páru, není viditelný, ale přesto tu je. Když se člověku podaří podstatně zvýšit své vibrace, tak se logicky dostaví okamžik, kdy se stane neviditelným. Jak můžeš zvýšit své vibrace? Úplně jednoduše: naplň své myšlenky láskou místo strachem. Účinek na tělo může být velmi různý, protože se změní jeho vibrace. Když svět považuješ za slzavé údolí, tak si je snižuješ. Mysli si, že je tento svět svátkem radosti, pak se zvýší i tvé vibrace a budeš mít stále více důvodů k radosti, protože se podle zákona rezonance budeš setkávat se stejnými lidmi a situacemi. Známe-li tuto skutečnost, musíme se zeptat sami sebe: Kdo je tak hloupý, že svými myšlenkami vytváří špatný svět?

 

Existují lidé, kteří jsou toho názoru, že některé potíže (konflikty) nelze vyřešit. Tito lidé mají pravdu ze dvou důvodů: za prvé-svět je tím, co si o něm každý člověk myslí. Za druhé-protože mnohé potíže skutečně nelze vyřešit obvyklým způsobem myšlení.

 

Čím silnější jsou tvoje myšlenky, tím větší je pravděpodobnost, že se uskuteční. Tvé myšlenky zesílí, když je naplníš lehkostí a důvěrou. Námaha a příliš křečovité očekávání jim na síle jen ubírá.

 

Podobné myšlenky mají podobné vibrace a proto se přitahují. Představ si podnik s 1000 spolupracovníky, všichni jen nadávají a stěžují si. Vedení se může snažit ze všech sil, ale když většina myslí negativně, nemá naději na úspěch. Prostřednictvím myšlenek jde opravdu podnik přivést k rozkvětu či zániku. Takže se zeptej sám sebe, jakou energii kolem sebe od rána do večera šíříš.

 

Ať si myslíš cokoliv, vždycky se to k tobě vrátí. Je to geniální-a ve spojení s principem svobodné vůle-ta největší spravedlnost vesmíru. Dejme tomu, že někoho kritizuješ nebo na něj nadáváš. Ale tento zákon neznamená, že i on kritizuje tebe. To znamená, že odněkud se k tobě tvé myšlenky vrátí v té samé kvalitě.

Z knihy Hra života a jeho pravidla od F. Scovel Shinnové 

 

MOUDRA 4. DÍL

Co se stane, když ti někdo nadává nebo tě podvádí? Pak nese ten druhý-ne ty- důsledky svého myšlení a jednání. Představ si, jak je to efektivní. Nepotřebuješ hnout ani prstem, aby ses mu pomstil.

 

Sám pro sebe nemůžeš udělat nic lepšího, než když přeješ druhým to nejlepší. Představ si, kdyby to věděla většina lidí! To by znamenalo, že všechny naše problémy se okamžitě vyřeší.

 

Potíž není v tom, když někdo udělá nějakou chybu. Chyby jsou normální a lidské. Potíž je v tom, že ti, kdo tu chybu vidí a mohli by ji napravit, se zdráhají to udělat. Místo toho se rozčilují, podle jejich názoru na to mají koneckonců právo. Čím více lidem přiznáš právo dělat chyby a s radostí jim pomáháš, tím víc chyb si můžeš dovolit a i tobě se dostane přátelské a samozřejmé pomoci, bez jediného slova kritiky. Často nejde o stejného člověka, kterému jsi předtím pomohl ty, pomoc může přijít odkudkoliv.

 

V praxi se setkáváme ještě s jedním zajímavým jevem. Když někdo kritizuje člověka, který také kritizuje, pak trvá reakce déle, než když kritizuje toho, kdo to sám nedělá. V tomto případě se zpětný ráz dostaví mnohem rychleji. Čím je někdo víc spoutaný hmotou, tím déle to může trvat, než se dostaví reakce. Pak se například může dostavit v podobě nemoci.

 

Kdybys okamžitě mohl přeorientovat své myšlení na lásku, pak by ti nemohla ublížit ani ta nejhorší myšlenka. Láska má silnější vibrace než všechny ostatní myšlenky.

 

Když se soustředíme na blahobyt, pak roste blahobyt. Když se soustředíme na zdraví či mír, pak roste zdraví či mír. Na co se soustředíš celý den ty????

 

Nejsi-li ochotný cítit zodpovědnost za všechno, za skutečně všechno, co se ve tvém životě děje, pak nebudeš dělat žádné pokroky.

 

Přijmout daný stav (i ten nežádoucí) znamená se s ním smířit a pak se stane něco překvapivého. Ten daný stav se změní.

 

Smířlivost je opakem slabosti, v každém člověku oživuje danou, nepředstavitelnou inteligenci.

Z knihy Princip LOLA od René Egli

Citáty

Dalajlama

Když se necháš přemoci zlostí a zoufalstvím, poškodí to tvoje zdraví a omezí to tvoji aktivitu.

Šalamoun

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Salvador Dali

Neobávej se dokonalosti, stejně se ti ji nepodaří dosáhnout.

Aristoteles

Jsme to, co opakovaně děláme. Vynikat v něčem tedy není čin, ale zvyk.

Hippokrates

Nejsi-li ochoten změnit svůj život, není ti pomoci.

Dan Brown

Lidé jsou ochotni učinit daleko víc pro to, aby se vyvarovali věcí, kterých se bojí, než aby získali to, po čem touží.

Anatólij Karpov

Štěstí by nemělo být nikdy úplné. Koneckonců sny neznají mezí.

Karl Heinrich Waggerl 

Je jenom jediný lék na velké starosti: malé radosti.

Thomas A. Edison

Čas je ve skutečnosti jediný kapitál, který člověk má, a je to jediná věc, kterou si nesmí ani v nejmenším dovolit promrhat nebo ztratit.

Andrew Carnegie

Představ si, že stojíš na prahu nevídaného úspěchu. Jasný a krásný život ti leží u nohou. Tak vstaň a čiň se!

Winston Churchill

Já jsem optimista. Nezdá se, že by bylo užitečné být kýmkoli jiným.

Marcus Tullius Cicero

Každý člověk se stává hezčím, když má radost.

Albert Einstein

Pouze život, který žijeme pro ostatní, stojí za to.

Mahátma Gándhí

Slabí lidé nedokážou nikdy prominout. Umět prominout je vlastnost silných.

Joseph Murphy

Své myšlenky, představy, city a jednání můžeme řídit stejně snadno, jako auto.

Je jen jeden univerzální duch. Nekonečná síla v nás. Je třeba naladit se na něj.

Budoucnost je zviditelněný obsah vašeho současného myšlení. Změňte své myšlení a změníte svůj osud.

Myslete na krásné a velké věci. Vyvarujte se líčení starostí a obav.

návštěvníků stránky
celkem11 787
tento týden10
dnes3