Svet-Stranek.cz
POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ
REIKI ENERGIE

MR TAMARA FROŇKOVÁ:POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ

MR TAMARA FROŇKOVÁ

Seznámení s Reiki

                         "VŠECKO V ŽIVOTĚ JE ZNAMENÍ"

                       Vesmír je složen z řeči, jíž všichni rozumějí,

                                ale která už upadla v zapomnění.

Člověk je nejnižší forma bytí a přesto, nebo proto, tak

POVÝŠENÁ a naprosto NEPOUČITELNÁ.

Reiki energie je velmi silná čistá energie, protože nám pomáhá pročišťovacím procesem =  uzdravením mysli  dojít k pravdě (poznání). Nejdříve k pravdě vlastní, ale zároveň po té k rozpoznání pravdy kolem sebe. Pomáhá nám napravit mylné myšlení, do kterého jsme neúmyslně společností a jejími výchovnými praktikami od narození tlačeny. Staré převzaté nevyhovující kódy jsou předávány z generace na generaci aniž by docházelo k jejich pročíšťování.

Postupně poznáváme pravdu o sobě po té i o druhých. Reiki energie nás vede k vlastní svobodě a nezávislosti na druhých. Pravdou o sobě docházíme k poznatku kdo vlastně jsme, jaké máme silné a slabé vlastnosti, učíme se s těmito vlastnostmi pracovat tak, aby byly ve vzájemné rovnováze, díky tomuto se přestáváme za své slabosti stydět a umíme je používat tam, kde jsou tyto vlastnosti potřeba. Pokud správně známe sami sebe automaticky se zbavujeme strachu, protože se bojíme jen proto, že nevíme jak si s určitými situacemi dokážeme poradit (zda to zvládneme) je to proto, že se neznáme.

Pokud sebe známe, víme na co máme a na to ostatní víme kde najdeme pomoc a umíme o ní v klidu požádat. Velmi rádi o pomoc požádáme, protože víme, že budeme umět kdykoliv pomoci, když to bude třeba. Stát se moudrými a silnými jedinci prospěšnými pro společnost není jednoduché. 

Buddhistické učení je založeno na principu soucitu ke všem živým tvorům, neagresi vůči lidem a zvířatům a nelpění při pomoci druhým. Pro buddhisty znamená léčení mnohem více než jen léčení těla, neboť je třeba léčit také mysl a emoce a léčení musí být ze všeho nejdříve duchovní. Svět je viděn jako iluze, výtvor MYSLI odvozený od PRÁZDNA. Mnohá podobenství a příběhy, jež byly později nalezeny v křesťanství, jsou převzaty přímo z buddhismu.

Příčinou všech negativních emocí je porucha v energetickém systému člověka

návštěvníků stránky
celkem11 787
tento týden10
dnes3