Svet-Stranek.cz
POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ
REIKI ENERGIE

ŠKOLA REIKI:POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ

ŠKOLA REIKI

Práce s energií pro žáky i jiné zájemce
Ráda Vám poskytnu různé informace, které
budete v učení potřebovat.
Pracujte na sobě a díky této práci pomáhejte ostatním získávat zpět dary nadsmyslového vnímání a objevujte taje vlastního bytí.

1.STUPEŇ

Práce s Reiki 1. stupně je učení vědomého řízení otevírání a zavírání každého energetického zdroje na fyzické úrovni pomocí rukou.

FYZICKÉ TĚLO
rovina vnímání nejhlubších základních pocitů
bolest a slast (radost, potěšení, naplnění)
Jak si posilovat zdraví, duševní pohodu, autoritu a rozvíjet svou osobnost? Nemůžeme změnit realitu, ale můžeme změnit sebe a bojovat proti nezdarům. Vnitřní změnou svých návyků, se zbavíme závislosti na vnějších věcech. Spoléhejme sami na sebe. Úspěchů je možno dosáhnout, jen tehdy zbavíme-li se starých návyků a vytvořením nových ve spojitosti s realitou. Ve volbě, kterou můžeme učinit sami. Ovládáním svých emocí, zdokonalit sama sebe je dlouhodobá bolestivá a náročná činnost, ale je to jediné řešení.
Důležitá myšlenka, proč je kolem nás tolik nemocných a nešťastných lidí. Všimněme si, že lidé, kteří se řídí masově šířenými informacemi o zdraví a hlavně v médiích, bývají ze všech ti nejvíce nemocní. Davová psychologie nám ukazuje, že lidé mívají tendence následovat cokoliv, co dělá dav, aniž by je zajímal jakýkoliv důvod kromě skutečnosti, že dav to dělá.

Zhodnoťme a učme se na vlastních chybách a na zkušenostech a úspěších jiných. Naše neúspěchy často omlouváme geny dědičnosti, zvyky a vztahy ve společnosti. Vnitřní svoboda člověka je tehdy, pokud máme schopnost jednat na základě vlastního rozhodnutí, která jsou osvobozena od vnějších vlivů. Vzít do svých rukou plnou odpovědnost za náš život a uvědomit si, že naše chování a jednání je formováno našim vnitřním rozhodnutím. Nikdo nám nemůže ublížit, když mu to nedovolíme. Nemůžeme se přizpůsobovat podmínkám ve kterých momentálně reálně žijeme a obhajovat se problémy z minulosti, ale aktivně je řešit. Převzít plně odpovědnost a iniciativu za to, co se děje kolem nás, aby se věci uskutečnily, tak jak chceme my a ne jinak. Nikdy nesmíme svalovat vinu na okolí, ale uvědomit si, že naše chování je důsledkem naší volby, umět se přizpůsobit okolí.

Jeden typ lidí se vymlouvá, že ho ovlivňuje okolí a prostředí a jsou potom závislí na chování druhých. Dovolují jim, aby je ovládali a řešili jejich problémy. Druzí se řídí hodnotami z vlastního přesvědčení a chyby hledají v sobě. Nikdo je nemůže pak zranit, ubližovat jim a ovlivňovat je.

Proto hlavní vnitřní uspokojení a vnitřní postoj, je ovládání svých emocí - to je základ pro správné vlastní rozhodnutí. Vytvořit si vlastní přirozenou autoritu, která nedovolí druhým nás ovlivňovat. Respektují nás a berou naše názory a váží si nás. Prvním předpokladem pro zvládnutí emocí, je dobrá tělesná kondice a harmonie těla a duše. Jednou z cest jak posílit svůj emoční potenciál je naučit se pracovat na svém vnitřním stavu - pro posílení své psychiky, emocí a získání většího sebevědomí a sebedůvěry.

________________________________________________________
 

 Na začátku je nejdůležitější naučit se Reiki cítit. To znamená, používáním určité techniky dokážeme Reiki cítit, nejdříve v rukách a potom postupně i v celém těle. Je důležité si uvědomit, že jsme prostředníkem přes kterého Reiki proudí. Měla by se stát součástí našeho života jako je například smích, chuť, pohyb .... Měly bychom si také uvědomovat a to hodně silně, že Reiki je tu v první řadě pro "Nás" a my víme, že když nám něco dělá dobře a uzdravuje nás to, tak bychom se o to mohli podělit a co nejvíce tuto energii předávat. Na začátku rostlinkám (vzít denně květináč do ruky, nebo chytit kmen stromu), zvířátkům tím že na ně přiložíme ruku (vezmou si tolik energie kolik jim jejich malé tělíčko dovolí), chytit staré lidi za ruku (babičku, dědu ..), malým dětem přiložit ruku na bříško při spaní (hezky je to zklidní - vnímejme jejich dýchání) apod.

 

A teď jsme u celého principu vlastního správného rozvíjení Reiki . Reiki energie je založená na správném dýchání. Proto je důležitý denní trénink nejméně 30 minut až 90 minut, podle toho jak je kdo vytížený nebo co zvládne. Pohodlně se usadíme nebo si lehneme, srovnáme si páteř, aby mohla energie správně proudit (energie stoupá  po páteři) a přikládáme si ruce na energetická centra, zároveň se zaměříme na pravidelný dech, je důležité správně prodýchat každé energetické centrum. Tak dlouho dokud neucítíme rytmus dýchání v pravidelném tempu, ustálení teploty v rukou a uvolnění.

Vždy,když pocítíme ve svém těle nějaké třeba i nepříjemné změny při samoošetření, je důležité zachovat klid a uvolnění, dokud to nepomine - po té pocítíme úlevu. To se prorážela blokáda v energetickém centru. Jedná se o pár minut. Může se to opakovat i několikrát za sebou, záleží na hloubce blokády.

 

Pro jednoduché dechové cvičení je dobré si sednout do lotosového květu (sedneme si a zkřížíme nohy), ruce dáme na kolena dlaněmi nahoru, hlavu držíme rovně (pokusíme se zaměřit na správné držení páteře) a pět minut prodýcháváme klidnými dechy směrem do břicha a zpět ven z břicha, při tom si v duchu vyslovujeme nádech a výdech. Pokud nezvládneme lotosový květ, protože nás bolí kolena nebo nohy - nevadí - posadíme se na židli s chodidli upevněnými na zemi, ruce dáme na kolena dlaněmi nahoru a dýchání provádíme stejné jako v lotosové pozici. Po zvládnutí správného nádechu a výdechu, přidáme afirmaci JSEM ZDRAVÁ A JE MI DOBŘE.

 

Je dobré přiřadit jako dechové cvičení PĚT TIBEŤANŮ, JÓGU apod. Záleží na tom co je nám příjemné. Cvičením se získaná energie rovnoměrně rozmístí po celém těle. 

 

Po zvládnutí 1. stupně, zařadíme do našeho života druhý stupeň. Je dobré dlouho neváhat, tyto stupně se vzájemně propojují. Naše vědomí je připraveno udělat krok dále.

==================================================
 

2.STUPEŇ  

Druhý stupeň je metoda, která by se měla řadit mezi techniky spadající do oboru nazývaného energetická psychologie. 

Práce s Reiki 2. stupně je učení vědomého řízení otevírání a zavírání každého energetického zdroje na psychické úrovni pomocí rukou a mysli, správným používáním symbolů.

AURA - ENERGETICKÝ OBAL 
OVLIVŇUJÍCÍ FYZICKÉ TĚLO
rovina myšlenek, emocí, pocitů, barev, změn, stínů, obran, světla, lásky
ENERGETICKÁ KOSTRA PRO NAŠE BYTÍ
rovina záměru pro tělo i duši
BYTOSTNÁ ESENCE
rovina jednoty = čiré bytí, blaženost, osvícení dar "já" - nalezení cesty k sobě, nalezaní svého vnitřního pokladu

V knize SYMBOLY REIKI od Marka Hosaka a Waltera Lübecka se můžeme dočíst o symbolech a o všem co nás může v tomto směru zajímat.

ZEMĚ – je pevná, těžká a hutná (přežití)

           VODA – proudí (sexualita)

                      OHEŇ–vyzařuje, přetváří (síla)

                                 VZDUCH–je měkký (láska)

                                                   ZVUK–komunikuje (komunikace)

                                   SVĚTLO –odkrývá (představivost)

            MYŠLENKA – uchovává informace (duchovnost)

Proud směrem dolů se nazývá „Cesta projevu“. Proud, který se pohybuje směrem nahoru od kořenového energetického zdroje, se nazývá „Cesta osvobození“. Je také třetí a čtvrtý proud, který se tvoří kombinací prvních dvou. Jsou to proudy „Přijetí“ a „Vyjádření“, které se projevují skrze energetické zdroje samotné díky jejich interakci s vnějším světem. Můžeme si představit, že trubice má v sobě malé otvůrky jako flétna. Ty otvůrky, které jsou zakryté nebo otevřené, určují celkový zvuk, který flétna vydává. Podobně otevřené a uzavřené energetické zdroje vytvářejí celkový pocit v nás samotných, který ukazujeme zbytku světa. To co je zablokované, nemůže cokoli přijímat ani vyjadřovat. Abychom vydávali jiné zvuky, chceme vědomě řídit otevírání a zavírání každého energetického zdroje.

Vždyťon celý běh života je jedna velká psychologie. Pomocí 2. stupně Reiki se naučíme porozumět tomu co vlastně nevědomky celý život děláme (doma ve vztahu, v práci v kolektivu, půjdeme-li do dětství - v rodině, v jeslích, ve školce, ve škole, na vojně a podobně). Díky tomuto stupni si můžeme vyřešit všechny do podvědomí uložené nevyřešené situace a vztahy aniž bychom nutně museli tyto prožitky prožívat znovu a v jiných situacích. Protože na co v životě jen pomyslíme, to si ukládáme a to se nám plní vědomě i aniž bychom si to uvědomovali. Proč bychom si to nemohli řídit sami?

SEDM ZÁKLADNÍCH PRÁV:

1. PRÁVO MÍT

2. PRÁVO CÍTIT

3. PRÁVO JEDNAT

4. PRÁVO MILOVAT A BÝT MILOVÁN

5. PRÁVO ŘÍCI A SLYŠET PRAVDU

6. PRÁVO VIDĚT

7. PRÁVO VĚDĚT

Tento kurz se týká toho, jak uvolnit naše tělo, život a naše základní práva zkrze práci se systémem energetických zdrojů. Tyto zdroje se mohou rozvíjet jako svaly, uzdravit díky porozumění a přeprogramovat podle našich přání a potřeb. Je to komplexní systém a rozvoj každého energetického zdroje, vyžaduje čas a trpělivost. Pozorování sebe a svého vývoje ovoce nepřinese. Cílem je porozumění.

Energetické zdroje můžeme popsat, jako představitele sedmi základních práv - práv, která mohou být naše od narození. Naneštěstí jsou tato práva porušována díky okolnostem během našeho života. Když se naučíme přijmout tato porušení, může se energetický zdroj překompenzovat (stát se nadměrný) nebo se uzavřít  (stát se nedostatečný). Poškození, které se objeví během těchto klíčových období může ovlivnit energetický zdroj, který se zrovna rozvíjí. Když objevíme problém a nevyrovnanost v našem systému energetických zdrojů, dodaný náhled vychází z přemýšlení o našich zkušenostech získaných během těchto období formování se. Pro rodiče je důležité, aby si byli vědomi svých potíží se specifickými energetickými zdroji, a aby na své děti nepřenášeli své nevyřešené konflikty.

ROZVOJ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ:

Postupně během života se objevuje rozvoj dovednosti a konceptů spojených s každým energetickým zdrojem. Ačkoli zdroj neustále přijímá a uspořádává informace, jsou rozvojová stadia, ve kterých zaměřujeme svou pozornost primárně na naučení se určitých věcí. Tato stadia nejsou stejná a budou se překrývat a lišit od jednotlivce k jednotlivci. Nicméně, je užitečné ohodnotit naše vlastní energetické zdroje a uvědomit si, jak byla tato stadia v našem životě podporována, jaké těžkosti, traumata se objevily a jak to mohlo ovlivnit energetické zdroje, které se v tu dobu rozvíjely.

návštěvníků stránky
celkem11 788
tento týden11
dnes4