Svet-Stranek.cz
POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ
REIKI ENERGIE

Cvičení:POJĎME SI VZPOMENOUT NA VESMÍRNOU ŘEČ

Cvičení

Každodenní energetická hygiena těla : důležité je si uvědomit, co to energetická hygiena těla je. Každý člověk se od dětství učí mýt si ruce, čistit si zuby, sprchovat se apod. Učí se vnější hygienu těla. Ale vnitřní hygienu nás nikdo neučí. Proto bychom měli zařadit do každodenní hygieny i vnitřní hygienu těla. Nejlépe je tuto hygienu provádět večer před usnutím, protože víme, že v noci se nejlépe uzdravujeme. Tato hygiena nám pomáhá nahradit negativní energii pozitivní energií. Napomáhá uvolňování a rozpouštění blokád, které si během dne vytvoříme.

Denní cvičení : uděláme si chvilku čas a naladíme si energetické zdroje zvukovou meditací. Energetické zdroje si postupně ladíme na vyšší vibrace. K tomuto cvičení používáme slabiky.

1. energetický zdroj - LAM

2. energetický zdroj - VAM

3. energetický zdroj - RAM

4. energetický zdroj - YAM

5. energetický zdroj - HAM

6. energetický zdroj - ÓM

7. energetický zdroj - AUM

Ochrana vrstvou světla : tuto ochranu může používat každý i kdo nemá Reiki energii. Proces zapojení energetické ochrany je jednoduchý. Stačí si představit, že se od osoby izolujeme vrstvou světla a pozitivní energie. V tu chvíli jsme pod ochranou. Tato vizualizační technika vytváří okamžitou a účinnou ochranu, ať ji použije kdokoli bez vyjímky. Vytvořit si ochranný štít znamená představit si, že jsme obaleni neproniknutelnou vrstvou světla. Použijeme následující barvy světla :

BÍLÉ SVĚTLO - bílé světlo přivolává anděle, kteří nás obklopí a bdí nad námi. Skrze jejich ochranu k nám nemůže nic proniknout.

RŮŽOVÉ SVĚTLO - zavoláme si na pomoc, kdykoli jsme v blízkosti s negativním člověkem, současně naplňuje touto milující energií i naše nitro. Ochranným štítem růžového světla nepronikne nic jiného než pozitivní myšlenky a láskyplná energie.

SMARAGDOVĚ ZELENÉ SVĚTLO - jsme obklopeni smaragdově zeleným světlem, kdykoli cítíme, že v našem fyzickém těle nastala nerovnováha. Toto světlo má na tělo léčivý účinek.

FIALOVO ČERVENÉ SVĚTLO - toto světlo nám svým obklopením zvyšuje duchovní vibrace. Pomůže nám nejen pozvednout se nad problémy, které nás tíží, ale i navázat spojení s našim vnitřním vedením. Světlo této barvy také odráží všechny druhy nízké energie.

DUHOVÉ SVĚTLO - představujme si, že jsme oděni do pláště z pruhů duhy. Tato vizualizace posílí naši schopnost uzdravovat sebe i druhé.

K ochraně můžeme použít i několik barevných vrstev světla současně, abychom využili všech blahodárných účinků ochrany najednou. Takto můžeme chránit i své blízké, svůj domov, svůj automobil nebo dopravní prostředek, kterým právě jedeme, své město, zemi nebo celý svět .... Postup je stejný, jen si při něm místo sebe představíme osobu nebo věc, místo či oblast, situaci apod., kterou do léčivého světla chceme zahalit.  

Popis JÓGY : klidné cvičení, které napomáhá správným dechovým cvičením rozmístit energii do celého těla.         

 Popis PĚTI TIBEŤANŮ : pomáhá rozproudit energii v celém těle - je to pět cviků, které se mají cvičit ve stejném pořadí - právě toto pořadí má vliv na správné proudění energie - stačí nám na cvičení 15 minut denně. Cvičíme těsně po probuzení v alfa hladině, před čištěním zubů. 

Při všech cvičeních dbejte na současnost začátku pohybu a dýchání (nikdy nezadržujte dech). Účinnost cviků spočívá mimo jiné také v zachování jejich pořadí. Začínejte vždy I. Tibeťanem a cviky provádějte podle pořadí až ke cvičení V. Tibeťana. Pro všechna cvičení platí, že se postupně mohou opakovat až do počtu 21 cviků. Důležitá je při tom stará zásada - méně je často více.

I. Tibeťan

postavte se zpříma, nohy jsou rozkročeny na šířku boků, kolena jsou mírně pokrčena. S nádechem rozpřáhněte paže jako dvě křídla. Dlaně směřují k zemi. Pomalými krůčky se začněte otáčet kolem své vlastní tělesné osy ve směru hodinových ručiček. Rovnoměrně dýchejte a napětí držte po celou dobu. Nakonec spojte ruce ve výšce hrudníku a s mírně pokrčenými koleny fixujte bod na stěně ve výšce očí.

II. Tibeťan

lehněte si na záda, paže leží nataženy podél těla dlaněmi dolů. S výdechem zvedněte hlavu, zatlačte bradu do prsou a současně zvedněte nohy do svislé polohy. Záda mají po celou dobu cvičení zůstat zcela rovná na zemi, nohy narovnané v kolenou. S nádechem pokládejte pozvolna hlavu i nohy zpátky na zem. Snažte se dodržovat pravidelný rytmus dýchání.

III. Tibeťan

klekněte si, obě nohy na šířku boků od sebe, horní polovina těla je vzpřímená. Dlaně spočívají na zadní straně stehen pod hýžděmi, páteř je rovná. Vydechujte a přitom skloňte hlavu a zátylek dopředu a přitáhněte bradu k hrudi. Potom s nádechem narovnejte hlavu a opatrně zaklánějte trup dozadu, ale pouze tak daleko, jak je vám to příjemné. Při výdechu se vracíte do výchozí pozice.

IV. Tibeťan

posaďte se na zem s nataženýma nohama, chodidla asi třicet centimetrů od sebe. Tělo držte zpříma a ruce položte podél těla dlaněmi na zem. Bradu držte rovně a při výdechu ji přitáhněte k hrudi. Potom se zvolna zaklánějte a současně zvedejte trup tak, že ohnete kolena, zatímco ruce zůstávají natažené. Trup tak vytvoří se stehny jednu rovinu rovnoběžnou se zemí. Paže a lýtka přitom musí být kolmo k zemi. V této chvíli napněte všechny svaly, udělejte "most", ale nezadržujte při tom dech. Nakonec vydechujte a vraťte se do výchozí pozice, uvolněte svaly, a než budete cvičit dál, můžete si odpočinout.

V. Tibeťan

Položte se na břicho, ruce ve výšce hrudníku dlaněmi k zemi. Přitáhněte bradu k hrudní kosti, mírně rozkročte nohy, prsty opřete o zem, aby se chodidla nacházela v pravém úhlu k nohám. Nyní zvedněte pomalu trup, opírejte se přitom o natažené ruce, hlavu nechejte klesnout dozadu, dolní čelist je uvolněná a ústa mírně otevřená, hruď směřuje dopředu (pozice kobry). Nyní ze středu těla vytvořte pozici obráceného V, aniž byste korigovali polohu paží a nohou. Přitáhněte paty k zemi a bradu na hrudní kost. Střídejte pozice kobry s obráceným V.

návštěvníků stránky
celkem11 787
tento týden10
dnes3